สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระสังฆราช มีพระราชดํารัส ถวายพระพร สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี้ เนื่องในวันฉลองครบรอบวันพระ ราชสมภพ 3 เดือนมิถุนายน 2563

เพจเฟซบุ๊ก ที่ท่าการผู้ช่วยสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่พระ ดํารัสอวยพรแก่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีเนื้อหาดังนี้

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร ความว่า

“อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ ทรงพระคุณอันประเสริฐ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ได้เวียน มาบรรจบอีกคํารบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้ง กัลยาณี ที่จิตร่วมกับปวงชนชาวไทย ถวายพระพรชัย ให้มี พระกําลังเข้มแข็ง ในการประกอบพระราชกรณียกิจ ประสิทธิ์ ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไป ด้วย อานุภาพแห่งพระราชธรรมจริยา

ถวายพระพร สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงเปี่ยมด้วยน้ํา พระ ราชหฤทัย ซื่อสัตย์ กตเวทีต่อสมเด็จพระราชสวามี รวมทั้ง ทรงบริบูรณ์ ด้วยพระมหาได้โปรด ต่ออาณาประชาชน ประชาชน ตลอดหนึ่ง ปีนับแม้กระนั้นเสด็จสถิตในที่สมเด็จ พระอัครมเหสี ได้ทรงแสดงให้เห็นประจักษ์ว่า ทรง พร้อม อุทิศ ท่าน สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เพื่อประสบผลสําเร็จเป็นประโยชน์สุขของปวงชน ทั้ง ยังทรงอธิษฐานใจว่า จะทรงสืบต่อ รักษา แล้วก็ต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชแม่พันปีหลวง ตลอด จนบูรพราชนารีแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประหนึ่งทรงมุ่งจะ ปิดทองหลังพระ โดยหมายจะให้พระพุทธปฏิมางดงาม บริบูรณ์อย่างเต็มองค์

อ่านต่อ

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *